Mikset tekisi !  Luomme siihen mahdollisuuden.

 

Toiminta-ajatus / arvot

Tuote-Sektori tarjoaa mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon, jonka tavoite on parantaa edellytyksiä työllistyä avoimille markkinoille. Työnhakutaitojen opettelu, ammatillinen kehittyminen sekä työkokemuksen kartuttaminen ovat olennainen osa toiminta-ajatustamme.

Tuote-Sektorilla työskentely tukee elämänhallinta, ehkäisee syrjäytymistä ja vahvistaa toimintakykyä.

Tuote-Sektorilla on mukava työporukka!